Vi kaller sammen til trivelig jaktprøve på Altevatn!

Midt-Troms Fuglehundklubb inviterer til vinterprøve på Altevatn 9-10 april. Prøven er planlagt med 2 partier i UK og AK, samt en 2 dagers VK, som er tildelt Cacit.

Villmarkssenteret på Innset som hovedkvarter.

Sekreteriat og hovedsetet for prøven blir på Villmarkssenteret Innset. Mer informasjon om overnatting følger snart.

Påmelding til prøven

Frist for påmelding er satt til 26.mars. Innbetaling merkes med registreringsnummer for hunden, klasse en ønsker stille i, dato/dag en skal stille. Hvis fører er andre enn eier må dette også påføres. For VK må det påføres dato og sted for siste VK- eller 1.AK- premiering.

Avgift er kr 375 for UK/AK og kr 425 for VK. Konto.nr betaling skal gjøres til er 9741 11 64148.

Behov for scooter

Det vil bli forsøkt benyttet terreng innover Altevatn. For å få dette til har vi behov for at enkelte deltakere kan stille med scootere og sleder. Disse vil få betalt for drivstoffutgifter, men klubben står ikke ansvarlig for eventuelt havari eller skader som måtte oppstå. Deltakere som sitter på med scooter må påregne en ekstra transportavgift på kr 50.

Siste mulighet, Artic Cup

Det kan også minnes om at dette er siste prøvehelg for de unghunder som ønsker å delta på Artic Cup og mangler sin inngangsbillett, 1 UK.

Beste hund!

Vær med i konkurransen om kåringen av prøvens beste hund i UK, og AK. Vinnerne av disse klassene, samt VK-vinneren vil motta litt ekstra heder og ære, samt en fin premie.

Kom og bli med!

Skulle det være spørsmål eller uklarheter er det bare å ta kontakt med undertegnede. Ønsker alle velkommen til en flott prøvehelg!

Mvh Thomas Hansen, prøveleder.
tlf 95233354, epost thomashansen1@hotmail.com