JAKTPRØVER: (Høyfjell/skog/lavland)


1. VK              6 p.
2. VK              5 p.
3. VK              4 p.
4. VK              3 p.
5. VK              2 p.
6. VK              1 p.

Tilleggspoeng: 10 poeng for NM seier
2 poeng for Cacit/CK/ÆP/res Cacit
4 tillegspoeng ved premiering for 3 dagers finale
2 tillegspoeng ved premiering for 2 dagers finale og 3 dagers semifinale
 
1 UK/ AK       6 p.
2 UK/ AK       3 p.
3 UK/ AK       1 p.
 
Samme poengberegning i klubbmesterskap som UK/AK.
 
FULLKOMBINERT:
1 AK               8 p.
2 AK               5 p.
3 AK               3 p.
 
APPORTPRØVE:
1. pr. apport   6 p.
2. pr. apport   3 p.
3. pr apport    1 p.

UTSTILLING:
Excellent                3 p.
Very Good              2 p.
Good                      1 p.

I tillegg 2 p. for BIR/BIM og 2 poeng for BIG/BIS
 
  1. Høystatusløp: poeng som i VK bade I kvalifisering, semifinale og finale.  
  2. Ved poenglikhet vinner den hunden som har færrest starter. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund.
  3. For å bli kåret til ”Årets hund” må hunden være premiert på høyfjellsprøve, skogsfuglprøve eller lavlandsprøve.
  4. Kun beste utstillingsresultat og beste apportresultat teller.
  5. Eier av ”Årets hund” må være medlem av Midt- Troms Fuglehundklubb. Poengberegning starter fra den dag du melder deg inn.