Statutter for MTFK Cup

JAKTPRØVER: (Høyfjell/skog/lavland)


1. VK              6 p.
2. VK              5 p.
3. VK              4 p.
4. VK              3 p.
5. VK              2 p.
6. VK              1 p.

Tilleggspoeng: 10 poeng for NM seier
2 poeng for Cacit/CK/ÆP/res Cacit
4 tillegspoeng ved premiering for 3 dagers finale
2 tillegspoeng ved premiering for 2 dagers finale og 3 dagers semifinale
 
1 UK/ AK       6 p.
2 UK/ AK       3 p.
3 UK/ AK       1 p.
 
Samme poengberegning i klubbmesterskap som UK/AK.
 
FULLKOMBINERT:
1 AK               8 p.
2 AK               5 p.
3 AK               3 p.
 
APPORTPRØVE:
1. pr. apport   6 p.
2. pr. apport   3 p.
3. pr apport    1 p.

UTSTILLING:
Excellent                3 p.
Very Good              2 p.
Good                      1 p.

I tillegg 2 p. for BIR/BIM og 2 poeng for BIG/BIS
 
  1. Høystatusløp: poeng som i VK bade I kvalifisering, semifinale og finale.  
  2. Ved poenglikhet vinner den hunden som har færrest starter. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund.
  3. For å bli kåret til ”Årets hund” må hunden være premiert på høyfjellsprøve, skogsfuglprøve eller lavlandsprøve.
  4. Eier av ”Årets hund” må være medlem av Midt- Troms Fuglehundklubb. Poengberegning starter fra den dag du melder deg inn.