Dommere og instruktører tilknyttet Midt-Troms Fuglehundklubb

Jaktprøvedommere

Bjørnar Gundersen 91743696 elise.gun@c2i.net
Knut Fredheim 400 29 610  
Christian Sletbakk          47896036 christian@kontordesign.no
Mads Hansen  928 80 276  
Rune Hoholm       91335546 ruhoholm@online.no
Svein Myrlund                 95038751 svein.myrlund@myhre-elektro.no 
Sten Nilsen  90603526  
Øyvind Berger            94881236  
Per Erling Høvde        90740288  
Bernhardt Halvorsen  91660741  
Sverre Andersen 98265196 serrea@online.no
Stian Henriksen 91990974 stian-h@live.no
Bjørn Morten Baardvik 952 10 535

 

 

                          

Kombinertdommere  

Bjørnar Gundersen 91743696 elise.gun@c2i.net
John Reinholt 97068619  
Sigmund Nyborg    

 

Instruktør aversjonsdressur

Johnny Brattbakk
Svein Myrlund
Arnfinn Steiro
Steinar Pedersen
Bing Karlsen
Tor Egil Hansen
Per Erling Høvde

Odd Brede Sommarset 

Instruktører Fase I

Ingeborg Nyborg
Christian Sletbakk
Johnny Brattbakk
Kai Morten Arnesen
Trude Langstrand
Alexander Fjellstad
Stein Olav Kirkvik
Harriet Wiggen
Ted Skoglund

 

Instruktør Fase II

Sissel Grongstad
Gerd Alveberg