Årsmøte 2022

ÅSMØTE 2022

Kunngjøring: Årsmøte gjennomføres 22.02.2022 klokken 1900. Sted: Senjastua.

 

Innkalling: Årsmøte gjennomføres 22.02.2022 klokken 1900 som tidligere kunngjort. Sted: Senjastua. Det vil også legges opp til deltakelse via Teams for dem som ikke kan delta fysisk av forskjellige grunner. Link til Teams kommer nærmere årsmøtedato. Vedlagt ligger saksliste, årsmelding samt andre sakspapirer.

Trykk her årsmøtepapirer