Leder

Stian Henriksen tlf: 955 28 103

Nestleder

Fredrik Sjolte

Sekretær

Karijanne Aarberg tlf: 45135345

Kasserer

Reidun Eriksen tlf: 90689694

Leder utstillingsutvalget

Solfrid Ramberg tlf: 91598411

Leder aktivitetsutvalget

Øyvind Wilhelmsen tlf: 915 18 886

Leder for jaktprøveutvalget

Jon Rune Rønneberg