Senja Fuglehundklubb hadde da bestått som egen fuglehundklubb siden årsskiftet 1981 / 82. Klubben ble stiftet ved at fuglehundfolket, som til da hadde tilhørt Senja Hundeklubb, dannet egen fuglehundklubb. Første formann i Senja Fuglehundklubb var Arild Lorentsen.

En del sentrale personer går igjen i styreprotokollen i det meste av klubbens levetid. Av disse må nevnes: Ole Mathisen, Knut Talgø, Laurits Simonsen, Geir Lorentsen og Sten Gunnar Pedersen. De to siste årene, 1988 og 1989, var Steinar Berntsen formann.

Senja Fuglehundklubb jobbet godt på flere områder. Den årlige høstprøven som stort sett ble arrangert i Svanelvdalen med hovedkvarter Hyttekroa i Tranøybotn, hadde godt ry og tiltrakk mange deltakere. Det ble også arrangert vinterprøver. Treningsområdet i Svanelvdalen som i dag disponeres av Midt-Troms Fuglehundklubb, er et resultat av iherdig arbeid fra den tidligere klubben. Av andre aktiviteter kan nevnes sauerenhetsdressur, klubbmesterskap, klubbkvelder, lerdueskyting, utstilling, rypetellinger m.m..

Midt Troms Hundeklubb ble stiftet så tidlig som i 1972. Klubben hadde flere undergrupper, deriblant fuglehundgruppe. Når det skal skrives noe om klubbens historie, kommer en ikke utenom en sentral person, nemlig Tore Stav. Han var en av hovedpersonene da klubben ble stiftet, var klubbens første formann og sto sentralt i drifta i en rekke år. For oss andre i fuglehundgruppa var Tore den som kunne fuglehund og som uten overdrivelse var forbilde og læremester. Tore Stav var klubbens første jaktprøvedommer, en meget flink og høyt respektert sådan. Ved klubbens 10-årsjubileum i 1982 ble følgende medlemmer av fuglehundgruppa tildelt hedersbevisning for medlemsskap fra starten: Erna og Tore Stav, Ragnhild og Gunnar Abelsen, Aina og Odd Hanssen . Andre personer som tidlig kom med i drifta av klubben og spesielt fuglehundgruppa, er: Bjørnar Gundersen, Helge Backe, John Reinholt, Leif Elverum, Svein Stenshorne.

Fra 1985 og fram til sammenslåinga i 1990 var Per Erling Høvde formann i gruppa. Sammen med seg i gruppestyret hadde han Astor Ernstsen og Odd Hanssen. Fuglehundgruppa i Midt Troms Hundeklubb arrangerte årlige jaktprøver, høst og vinter. Altevatnsprøven ble en kjent og populær prøve. Det ble arrangert utstillinger i klubbens regi. Av aktiviteter ellers kan nevnes medlemsmøter, treningssamlinger, sauerenhetsdressur, klubbmesterskap m.m..

I forkant av stiftelsesmøtet 12.jan. 90, hadde det vært et samarbeid i gang mellom de to klubbene om dannelse av en felles fuglehundklubb. Bakgrunnen var at man ønsket en sterkere sammenslutning av fuglehundinteressene, likeså at aktiviteten i Senja Fuglehundklubb var laber. Det samme kan sies om Midt Troms Hundeklubb, med unntak av fuglehundgruppa. En komite var på forhånd nedsatt for å forberede sammenslåinga. På stiftelsesmøtet var det brei enighet om å gå sammen i en fuglehundklubb. Etter en kort diskusjon ble man enige om at navnet på klubben skulle være Midt Troms Fuglehundklubb. Fuglehundklubbens første styre ble samtidig valgt og besto av: Formann: John Reinholdt. Nestform.: Per Erling Høvde. Kasserer: Odd Hanssen. Sekretær: Harald Hansen. Styremedlem: Ole Mathisen. Varamenn: Arild Lorentsen. Astor Ernstsen.

Midt Troms Fuglehundklubb har i de 15 årene den har bestått, arrangert årlige høst- og vinterprøver. Skogsfuglprøve arrangeres i oktober i Dividalen. I klubbens område arrangeres det kombinertprøve der klubbens medlemmer deltar i arrangementet uten at klubben selv er arrangør. Det gjennomføres klubbkvelder, klubbmesterskap, instruksjonssamlinger, dressurkurs og sauerenhetsdressur. Noen utstillinger er også avholdt. Det årlige utenomsportslige høydepunktet er blotet som avholdes siste helg i januar. Klubben forestår rypetelling på Senja og deltar i tellinger på innlandet. To treningsterreng disponeres, ett på Senja og ett i Bardu.

Klubbens formenn har så langt vært: John Reinholdt, 1990 - 1991. Steinar Pedersen, 1992 - 1994. Per Erling Høvde, 1995 - 1997 Steinar Pedersen, 1998 - 2002 Bjørnar Gundersen, 2002 - 2003. Per Erling Høvde, 2003 - 2004 Christian Sletbakk 2004 - 2007 Johnny Brattbakk 2007 - 2009 Sissel Grongstad 2009-2011, Rune Hoholm 2011-2013, Knut Fredheim 2013-