Viktig beskjed!

Irox leverer rypa til far

Beskjed fra grunneierne i området Flakstadvåg, Årberg og Leikvik:  All jakt med hund i områdt er ikke tillatt

 

mvh

Grunneierne