I VK fikk IS Irskesjøens Nix til Jan Arild Kingswick 1VK, ES Vuomas Irja til Bjørn Stenmark 1VK og P Top Gun til Harald Jan Sedvinsen fikk 2VK. KV Ergo til Ingeborg Nygaard og GS Diva til Sverre Andersen gikk videre til finalen på søk. Føret har vært tungt og det har snødd tett. Jens Steinsund førte ES Perle og GS Shiba i VK, men begge gikk ut. Også ES Ess til Sten Nilsen gikk ut.

Premieringer i kvalitetsklassene lørdag:

SV Mocca Sigmund Nyborg 2AK
GS Tuva-Tzareka Geir Vidar Haugen 2AK
ES Pia Dann Roger Hansen 2AK
ES Ørnevatnets Bjørk Finn Strandskog 3AK
IS Snerta Royer Andre Larsen 3AK
ES Blue Per Leif Pedersen 2UK