Varsel om årsmøte MTFK

Apettitt

Gjennomføres mandag 13 februar.
Vi kommer tilbake med sted.
Sakspapirer vil være klare 13 januar.
http://www.appetitt.com/no/