Premieringer Vannøyprøven
Navn Fredag Lørdag Søndag
P Barentsviddas Kim      
ES Vuoma's Zeiss av Raisa      

P Ørntuas F Hero    

     
KV Senjafjellets BUM Tzarek 3AK    
P Jippi      
P Barentsvidda's Sophia Loren      
ES Mikkelfjellet's Racing Charm      
ES Mikkelfjellet's Zanto      

KV Senjafjellets BUM Jendus

     
VK      
ES Kvernmolias's Perle Utgikk    
P Barentsvidda's  Aragorn II TF på søk    
KV Markusfjellet's Gdf Raipas TF på søk    
ES Tøttadalen's Quatro TF på søk    
P Ørntuas E Nemi 3VK    
P Ørntuas C Aiko TF på søk    
IS Hadseløya's Roya TF på søk    
GS Bjørklitoppens Scarlet Utgikk    
GS Bjørklitoppens Madonna Utgikk