Deltakere fra klubben:

Klasse Navn Fører Premiering
UK P sagåsens Eio Arnfinn Steiro
AK P Ørntuas Rypa Rune Hoholm
VK KV Haugtuns Ergo Sum Ingeborg Nygård
VK KV Manna av Skredin Bjørnar Gundersen
VK GS Huldrefjellets Diva Sverre Andersen