Det politiske utvalget for samfunnsutvikling har gitt avslag om fritak fra bandtvang. Begrunnelse lite ryper på Senja og ønske føre var prinsippet.

Dette er utrulig leit da vi har hatt treningsterrenget i over 20 år. Vi har sendt inn klage, men klage vil ikke bli behandlet før møte i utvalget 24.august.
Skulle det til formodning bli en løsning så publisere vi det.

Hilsen styret i MTFK.