Treningsterrenget vil bli i Arnøyhamn ca 20 min å kjøre fra Lauksletta.
Pris pr deltaker 1600.- 
Inkludert i prisen er kost/losji og treningskort lørdag/søndag. Det legges opp til fellestreninger i grupper.
Vi skal bo sammen med en gruppe fra Nesk avd Troms. De disponerer terrengene på Lauksletta.
Vi har plass til 20 stk. Ved overtegning før påmeldingsfrist blir det loddtrekning. 
Påmeldingsfrist Søndag 4/12 på melding til 91518886

 

 

Appetitt%2Blogo_uten%2Bundertekst_239x82.jpg