For å finne frem til terrenget på Senja må en kjøre mot Gryllefjord forbi Svanelvmoen, ta av ved krysset til Grunnfarnes/Sifjord. Et lite stykke forbi brua over Svanelva står en postkasse på høyre side. I denne ligger det en bok hvor en skriver seg inn og ut av terrenget. Terrenget ligger på høyre side av vegen ovenfor postkassa. Se kart. Terrenget er åpent for klubbens medlemer, hunden må ha bufebevis.

Kart Senjaterreng:

I Setermoen skytefelt må alle som skal trene hunden sin rette seg etter gjeldende skytefeltsordre, all bruk av terrenget skjer på eget ansvar.
Område ligger innenfor veisystemet rundt Langsvingvann

Kart Setermoen Skytefelt: