Turboføre. ES Mikkelfjellet`s Racing Charm til Kai-Morten Arnesen gikk for stort og ble slått ut. P Jippi til Jenny Richardsen kom seg ikke i gang og utgikk. IS Irskesjøen`s Ponto til Karl Hartviksen ble noe egenrådig og utgikk. IS Nm-Red-Senja til Odd-Brede Sommarset tar stand 3 ganger uten å presentere fugl og sendes hjem.

P Mo til Morten Nordhus utgikk i sitt første slipp. Ifølge han var det ingen hunder med tellende fuglearbeid når de nærmet seg slutten av første runde.

Da kom Steinar Pedersen på kaffe i sekreteriatet. KV Senjafjellets Jendus ble slått ut etter at han ble borte litt for lenge.

Kl 1345: Jan Hind forteller pr telefon at Tilleråsens Litj Sahra går ut fordi hun var for "åpen".

Kl 1420: Snakket med Rune Hoholm pr telefon. Han forteller at det er 4 hunder igjen. Ingen med tellende fuglearbeid. P Nemi til Rune Hoholm, ES Fingå Ran til Johnny Åsheim, ES Raki til Johnny Brattbakk og B Tess til Joachim Ahlmgren.

Kl 1445: Tekstmelding tikker inn. Kun 3 hunder igjen. Nemi, Tess og Raki. Ingen med tellende fuglarbeid.

Kl 1500: Får inn en korreksjon; Det var Fingå Ran som var med videre sammen med Nemi og Tess, ikke Raki. Feilen skyldes at Fingå Ran tydeligvis går under navnet Rani ;) og ble lest som Raki av prøveleder. Beklager :)

Kl 1543: Da kom den triste beskjeden om at det ikke ble premiering i VK Finale.