Selve flåtten er ikke farlig. Den kan imidlertid bære med seg bakterier og virus. Flåtten finnes langs kysten hvor det er milde vintre, og har bredt seg gradvis nordover, også til vår del av landet. Når våren kommer, klatrer den opp gresstrå eller den setter seg ytterst på bladene på trærne. Der venter den på at et dyr eller menneske skal passere forbi, og vips så hopper den inn i pelsen eller klærne. Den er liten og rask til beins før den har suget blod. Den kryper rundt til den finner et passende sted å suge seg fast. Der vil den sitte i ca en uke, inntil den blir stor som en ert. Da slipper den taket, og går ut i naturen igjen for å skifte ham, eller for å pare seg og legge egg. Flåttens hemmelige våpen er at den bærer med seg kjertler i munnpartiet som produserer en lokalbedøvende væske. Dette gjør at man ikke kjenner at flåtten biter. Nettopp derfor er det viktig å sjekke både seg selv og hunden for flått etter å ha vært ute i skog og mark.

Borreliose
Den vanligste og mest fryktede flåttbårne sykdom, både hos hunder og mennesker er borreliose, forårsaket av en bakterie som kalles Borrelia burgdorferi. Borreliabakterien overføres med flåttens spytt, og sykdommen kan bryte ut hele året. Dette er fordi inkubasjonstiden kan variere fra noen dager til flere uker. Jo tidligere man får fjernet flåtten (helst innen 24 timer) jo mindre er risikoen for overføring av smitte. Borreliose gir mange forskjellige sykdomstegn, noe som gjør det vanskelig å stille en diagnose uten blodprøve. Mange hunder som er smittet viser ingen sykdomstegn, og forskning viser at under halvparten av smittede mennesker vil utvikler sykdommen.

Sykdomstegn
Høy feber, halthet, ledd- og muskelsmerter, dårlig matlyst, problemer med balanse, hukommelses- og konsentrasjonsvansker, trøtthet som kan vare i ukevis, lammelser, skader på nyrer, unormal avføring, er alle mulige symptomer på infeksjon både hos menneske og hund. Dette er mange symptomer som man også finner ved andre sykdommer og dette gjør det vanskelig for veterinæren å stille diagnosen borreliose. Ved mistanke om dette, bør det tas en blodprøve. Hos mennesker kan det dannes en rød ring rundt flåttbittet. Ringen utvider seg i løpet av noen uker. Ved slike symptomer må du kontakte lege.

Erlichiose/Anaplasmose Dette er en encellet parasitt som overføres med flått og som angriper hundens hvite blodlegemer. Den har nettopp skiftet navn fra Erlichia phagocytofila til Anaplasma phagocytophila. Denne sykdommen gir tilsvarende symptomer som Borreliose. Sykdommen er beskrevet bare fra Skandinavia. Statens Veterinære Anstalt i Sverige har en god test for denne sykdommen. Den må ikke forveksles med Erlichia canis som er utbredt rundt Middelhavet, og som det testes for i Europeiske laboratorier.

Forebygging Unngå å få flått på deg selv og hunden din. Effektive flåttmidler er reseptbelagt. Kontakt en veterinær for å få et flåttmiddel som passer din hund eller katt. Det finnes et halsbånd man kan sette på hunden (Scalibor), og det finnes medisiner til å dryppe i pelsen –såkalte spot-on preparater.Det finnes også forebyggende midler i form av en spray som sprayes på hunden en stund før man skal på tur. Alle preparatene forebygger både mot flått og myggstikk, men det er bare halsbåndet som er registrert til bruk mot mygg. Halsbåndet beskytter hunden mot flått og mygg i 5 måneder, selv om hunden bader og hyppig kommer i kontakt med vann. Om halsbåndet tas av (f.eks. jakt i tett skog), er fremdeles virkningen til stede i hunden i inntil 7 dager. Når man kommer tilbake kan man sette på halsbåndet igjen. Siden flåttsesongen er lang enkelte steder foretrekker flere og flere Scalibor. Med Spot on preparater holdes flått og mygg borte i ca. fire uker. Dette kan være ønskelig for de som skal oppholde seg i flåttområder kun en kort periode. Dette kan også være et egnet middel for de som har spedbarn som ofte ”henger” rundt halsen på hunden. (Det kan være skadelig å ha halsbåndet f.eks. i munnen.)

VIKTIG: Til katter skal det kun benyttes egne preparater til katt. Forebyggende preparater til hund må under ingen omstendigheter benyttes til katt.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er et reseptbelagt flåtthalsband i Norge per i dag og det er Scalibor. Dyrebutikker og andre ( internetbutikker mv.) som hevder å selge flåtthalsbånd eller loppehalsbånd bør gjøre deg mistenksom. Ulovlige flåtthalsband vil til og med kunne gjøre hunden din syk.

Smittestoff i flåtten vil ikke utskilles før etter noen dager. Det lønner seg derfor å fjerne flått så tidlig som mulig dersom man oppdager dem. Det finnes spesielle pinsetter til dette. Ta tak nede ved festet og vri rundt. Det beste er å få med hodet. Dersom hodet sitter igjen er fremdeles smittefaren der. Forøvrig vil det oppstå en betennelse, og kroppen vil avstøte hodet som et hvilket som helst fremmedlegeme (som en flis i fingeren). Andre teknikker er å smøre fett rundt flåtten og så vente en stund. Den får da lite luft, og vil slippe lettere.