Gapahuken i Senjaterrenget er rettet opp etter vinteren og klar til bruk. Ettersom jeg hører har det vært tradisjon å møte opp om kvelden den 14.juli, båle litt og utveksle røverhistorier og så gå en tur i terrenget når klokka bikker 00.00. Ta med pølser!

På Setermoen har krefter i klubben jobbet hardt siden i fjor sommer for å få i stand en ny avtale om treningsterreng. Nå er det endelig i boks. Det blir åpning 15.juli. Møt opp ved bommen inn fra kryss E6 og opp til Setermoen skytefelt kl.18.00. Det er oppslagstavle nede ved bommen. Det blir mulighet for å ta apportbevis og det vil bli servert bålkaffe. Ta med pølser!!

Vi oppfordrer klubbens medlemmer til å bruke terrengene og ikke tjuvtrene. Ha en riktig så flott sommer videre!

Instruks for bruk av dressurområde.

Innledning:

Utdrag av MTFK lover:

§ 3 Formål

a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet

b) fremme mulighetene for aktivitet med hund

§ 6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer.

Med­lemmene Forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

1. Ikraftsetting
Denne instruksen ivaretar og regulerer forholdene rundt bruken av dressurområdet.

2. Åpningstid
Dressurområdet er åpent for kontrollert dressur av hund fra 15.juli frem til den generelle båndtvangen er opphevet.

3. Registrering/loggføring
Alle som nytter området skal registrere seg inn i loggboken med dato, navn, antall hunder, tid inn og tid ut.

4. Registrering/loggføring av observasjoner
Brukere skal registrere i merknadsrubrikken de observasjoner av vilt i område.

5. Grenser for Dressurområde
Brukere plikter å holde sine hunder innenfor grensene til området. Utenfor området er det båndtvang. Det er hensiktsmessig at grensene overholders, overtramp kan medføre til at området for fremtiden ikke er tilgjengelig.

12.mai 2008

Grunneiere og MTFK