ES Berguglas Stegg til Svein Erik Nilsen gikk meget godt på lørdag, fikk fuglearbeid med reis, men desverre gikk apporten rett vest og det samme med premien. Søndag stilte de med friskt mot og litt apporttrening under skjorta. Stegg gikk i 130 minutter og hadde en stand der dommere kunne observere fugl. Desverre gikk fuglen opp på upremierbart hold.

SV Tre Riks Røysas Gaia til undertegnede gikk et middelmådig søk på søndag, men hun fant alikevel sin fugl og ble premiert med 2AK.

Prøvens beste hund IS Sæterelvas Trom-So med fører Øyvind Berger hadde fugl i sine slipp på lørdag, men på kikkert hold. Søndag oppe i Diviåsen skulle det vise seg at de var langt heldigere. Trom-So får stand på orrhøne og med et godt søk og reis blir det 1AK!

HPIM1274.JPG