Senjaprøven oppdatert info

Det er fortsatt ledige plasser i VK. Vi har også dommere til å sette opp et ekstra kvalitetsparti både lørdag og søndag hvis det er interesse for det. Ta kontakt med prøveleder Arnfinn Steiro tlf: 908 50 022 eller mail: asteiro@hotmail.com