Senjaprøven har over mange år kunnet tilby deltakerne en intim og trivelig prøve der premieprosenten har vært høy. Også i år ser det lovende ut med tanke på rypebestanden i terrengene.

Det blir UK og AK begge dager. En dags VK på lørdag.

Påmeldingsfrist: 8. februar
Pris: UK/AK 400, VK 450.
Påmeldingen betales til kontonummer 9741 11 64148.
Med påmelding må følgende opplysinger gis: regnr., fører (hvis annen en eier), klasse og hvilke dager påmeldingen gjelder. 

Bayla sekunderer Nelly Arnøya.jpg

Opprop på Bryggerhaugen begge dager kl. 0800. Vær tidlig ute

Overnatting/forpleining, vil være mulig på flatseng på bygdehuset, men vi har begrenset antall plasser. Det er noe plass til campingbil/vogn utenfor. Det vil være mulig å kjøpe overnatting, frokost/lunch, matpakke. Pris «full pakke» er 600,- 
Full pakke omfatter overnatting, frokost og matpakke begge dagene og jegermiddag.
Jegermiddag er lørdag kveld. Pris pr. person for de som ikke har «full pakke» er satt til 200,- 

Vel møtt!

Rune Hoholm
prøveleder

Appetitt%2Blogo_uten%2Bundertekst_239x82.jpg