Senjaprøven 2009 – Premieringer lørdag:

Navn

Eier / fører

Premie

GS

Bjørklitoppens Madonna

Elin og Sverre Andersen

2 uk

P

Pointnics Point

Ole ingebrigtsen

2 uk

ES

Tjalve av Lidskjalv

Ingvar Keskitalo

2 uk

GS

Åens Jolly II

Ola Dyrstad

2 uk

IS

Giron

Stein Arne Rånes

2 uk

KV

Senjafjellets Bum Tsarek

Thomas Hansen

3 uk

IS

Russell`s Great

Ole Klingan

2 ak