Midt-Troms Fuglehunklubb har fått ansvaret fra Statskog for rypetaksering på Senja i august. I den anledning bes det om at interesserte melder sin interesse til Rune Holholm på e-post: ruhoholm@gmail.com innen 12.juli eller på Messenger.

Ansvarlige for linjene vil i år være facebook.com/kaimorten.arnesen?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Kai-Morten Arnesen, facebook.com/o.willh?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Øyvind Wilhelmsenog facebook.com/rune.hoholm.5?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Rune Hoholm

Vi bruker kun erfarne hunder til takseringen og eier må være medlem av Midt-Troms Fuglehundklubb. Selve takseringen vil i hovedsak foregå i perioden 11.-21.august

 

Linjetaksering/rypetelling oppdatert info!

Vi har hele 15 stykker som har meldt seg til tjeneste innen fristen og vi har hatt møte og fordelt mannskap i dag. Leder for de ulike linjene vil ta kontakt med sine folk for å avtale tidspunkt for gjennomføring av taksering
Vi har fordelt oss som følger:

facebook.com/o.willh?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Øyvind Wilhelmsen får med seg facebook.com/frode.henriksen.9?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Frode Henriksen, facebook.com/odd.sommarset?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Odd Brede Sommarset, facebook.com/siljecharina.skog?fref=mentions" id="js_1z4" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Silje-Charina Skog, facebook.com/steinarp2?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Steinar Pedersen

facebook.com/kaimorten.arnesen?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Kai-Morten Arnesen får med seg facebook.com/sverreragnar.andersen?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Sverre Ragnar Andersen, facebook.com/jr.roenneberg?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Jon Rune Rønneberg, facebook.com/orjan.kjorstad?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Ørjan Kjørstad, facebook.com/thomas.hansen.5648?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Thomas Hansen

facebook.com/rune.hoholm.5?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Rune Hoholm får med seg facebook.com/profile.php?id=100008212500982&fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Stian Henriksen, Erik facebook.com/erik.s.roan?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Erik Solseth Roan, facebook.com/stiannordby?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Stian Nordby, facebook.com/bing.karlsen.52?fref=mentions" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Bing Karlsen

Vi skal også gå de tradisjonelle rutene i Tranøy kommune 19.-20 august og vi fordeler de interesserte på de ulike løypene her.

Mvh Rune