Småviltjakt og kort til dette kan kjøpes som dags- eller sesongkort. Dagskort kan kjøpes av alle borgere i EØS-landene, mens årskort bare kan kjøpes av personer som har sin bostedsadresse i noen av fjellkommunene.

Dagskort for jakt koster 250 kr per døgn.

Jakta foregår fra 25. august. Dagskort kan kjøpes fra 20. august og for maksimalt fem døgn etter hverandre.

Jakten må ikke forstyrre reinnæringen

Senest 14 dager etter at jakten avsluttes skal en viltrapport leveres. Om ikke dette skjer, får man ikke senere kjøpe jaktkort.

Telting innenfor en kvadratkilometer mer enn fire netter på rad, eller oppstilling av ett eller flere telt som til sammen har et omfang større enn 18 kvadratmeter krever godkjenning av länsstyrelsen.

Link til opplysninger om jakt i de forskjellige områder, og utsalgsteder finner du her

Kilde: Länsstyrelsen i Norrbotten,