Styremøte i Midt-Troms Fuglehundklubb – 14.12.2006

Til stede: Morten Nordhus, Kjell Waller Nilsen, Christian Slettbakk, Johnny Brattbakk, Per-Erling Høvde, Rune Hoholm

 • Årsmøtet
  - Christian sørger for innkalling på hjemmesida
  - Årsmøtet avholdes på Sørreisa Sentralskole 25.januar 2007 kl.18.00
  - Rune Hoholm og Johnny Brattbakk er villig til gjenvalg hvis valgkomiteen innstiller til det.
  - Rune ordner med bevertning til årsmøtet
 • Blotet
  - Holdes på Ala i Bardu lørdag 27.januar 2007
  - Gerd Alveberg er festsjef
  - Rune sørger for utmerkelser til årets hunder
 • Klubbmesterskap
  - Arrangeres helga mellom jegerblotet og første jaktprøve
  - Ansvarlig
 • Strømshalsband
  - Johnny Brattbakk tar seg av vedlikehold av strømhalsband, innkjøp og kalibrering av autoriserte strømmere. Han lager et forslag til opplegg som presenteres styret på neste møte.
 • Dressurtrening i vinter
  - Harriet Wiggen tar initiativ til å komme i gang med aktivitet. Hun finner egnet plass.
 • Registrering på konto
  - det er nødvendig med stiftelsesdokumentet for å bli registrert i Brønnøysundregisteret. Det vil igjen gjøre at vi får raskere og bedre oversikt over innbetalinger til vår konto i postbanken. Morten sørger for at dette dokumentet framskaffes og tar kontakt med Brønnøysundregisteret.

Neste møte i styret blir tirsdag 16.januar kl.19.00 hos KontorDesign i Heggelia.

Rune Hoholm

referent