Vi prøvde så langt det var mulig å gjennomføre dagen så nært opp til en jaktprøve som mulig. Dermed stilte alle hunder under 2 år i uk, 7 stykker og de over 2 år i VK. I UK fikk flere bevist at formen til årets jaktprøver absolutt er til stede. Når dagen var over var det likevel kun en hund som fikk et tellende fugl arbeid og fikk en vel fortjent "2UK" utdelt av dommerkandidatene Stian Henriksen og Sverre Andersen. Alle førere fikk også tilbud om å få tilsendt kritikkskjema i ettertid akkurat som på en vanlig jaktprøve. Dette for at alle skulle få en status og kanskje bli fristet til å starte sine hunder på noen av vinterens prøver.
I VK var det et par stk som allerede går i VK, mens noen som er AK hunder. Spesielt for disse tror jeg det var lærerikt å få en forsmak av hvordan en VK konkurranse foregår. For at vi skulle slippe å sende noen hjem, og få tellende resultater måtte vi fire på kravene for VK og lage oss noen historier i løpet av dagen. Alle hundene foruten en hadde en eller flere sjanser på fugl. Til slutt stod to hunder igjen med "VK premier" Dette var IS Curie til Kjell Waller Nilsen med 2.VK og Skjalg Sørensen med GS Scarlet med 1.VK. Dommer kandidatene på dette partiet var Kristian Berntsen og Christian Sletbakk. Vi både håper og tror at dette var en nyttig og trivelig dag for både førere og dommer kandidater. Vil ønske alle lykke til med vinterens prøver.