Billedtekst: Vannapport av måse – en av delene som må gjennomføres på en fullkombinert jaktprøve

Fullkombinert jaktprøve kom i vinden etter at FKF for et par år siden vedtok at 1AK fra en slik prøve skal sidestilles cacit i forhold til jaktchapionatet. Dermed ble det flere som ønsket å starte på slike prøver og fra kun å være et Kongsvinger-fenomen arrangeres det nå fullkombinertprøver over det ganske land.

Diskusjonen om sidestillingen skal jeg ikke ta stilling til her, men det som er klart er at kravene som settes til hunden for å få premie er varierte og høye, og til en 1AK - fullkombinert er de svært høye.

På Altevatn vil fullkombinertprøven gå parallelt med den vanlige høyfjellsprøven til klubben og krever egen påmelding. En fullkombinertprøve består av to deler, en feltdel og en apportdel, og begge må gjennomføres i løpet av prøven. Feltdelen

Feltdelen arrangeres som vanlig høyfjell, skog eller lavlandsprøve. På Altevatn vil feltdelen bli arrangert som høyfjellsprøve. Det er de samme krav til prestasjoner for premiering som ved tradisjonelle høyfjellsprøver. Det som skiller er at for å tildele noen premie må hunden også gjennomføre apportdelen på en premieringsverdig måte. Derfor innstilles den kun til en evnt. premie etter feltdelen i påvente av hvordan den gjennomfører apportdelen. På Altevatn vil vi starte med feltdelen på lørdag.

Apportdelen Apportdelen er delt inn i tre, søkapport, sporapport og vannapport. I søkapporten skal hunden på kommando hente inn og avlevere to apportobjekt som er lagt ut rundt 50 meter fra startsted og minst 10 meter fra hverandre. Hunden skal ikke se utleggingen. Som apportobjekt brukes relevant jaktbar fugl dvs. rype. Søkapporten skal foregå i mot- sidevind. For vannapporten brukes det ”vannfugl” - ender, måser etc. som apportobjekt. Hunden skal sitte fri ved førers fot på startstedet, som skal ligge 5 meter fra vannkanten. Det skytes med startpistol og apportobjektet kastes i luften fra en båt som ligger minst 50 meter fra land. På kommando skal hunden svømme ut å hente dette og bringe det tilbake til fører. Det heter i prøvereglene at på vei til apportobjektet skal hunden være nødt til å forsere et våtmarksområde. Også vannapporten skal foregå i mot- eller sidevind.

Ved sporapporten brukes rype som apportobjekt. Hunden skal ikke se sporleggingen. Sporet legges i med- sidevind ved at en rype trekkes langs bakken i et tau. Starten av sporet skal markeres ekstra ved at rypa gnikkes i bakken. Sporet skal være minst 200 meter langt å ha minimum tre retningsforandringer. Ved enden legges et ferskt apportobjekt. Hundens startsted er ca 20 meter fra sporstart og fører kan dirigere og hjelpe hunden med tilrop slik at den finner sporstarten, men fører har ikke lov å gå utenfor startstedet. Hunden skal ved hjelp av sporet ta seg ut til apportobjektet og bringe dette tilbake til fører. Her som ellers når man bruksbedømmer hund, er det den effektive og gode hunden som oppnår topp premie. For å bestå må hunden gjennomføre alle tre apportgrenene og som et minimum bringe viltet inn til fører. Det er tre premiegrader, 1, 2 og 3. pr apport. Premiering For fullkombinertpremie er det den laveste premiegrad hunden har oppnådd på felt- og apportdelen som er bestemmende. EKS; er den innstilt til 2. pr etter feltdelen og går til 1. pr apport tildeles den 2. pr AK – fullkombinert. Et annet eksempel er; skulle hunden være innstilt til 1. pr etter feltdelen, men ikke består apportdelen, får den ikke med seg sin 1AK høyfjell – kravet er at hunden må gjennomføre både felt- og apportdelen på en premieringsverdig måte. Etter chapionatreglene gir en 1. AK fullkombinert 5 poeng og som tidligere nevnt er den sidestilt med cacit, res. Cacit og Æp på skog. For de som ønsker å vite mer om apportøvelsene anbefaler jeg NVK Troms` sin sommersamling i Bardu 1 og 2. juli i år. De arrangerer apportprøve både lørdag og søndag. Undertegnede kan også kontaktes.

Mvh

Sigmund Nyborg

mob. nr 99354886

.