Premieringer lørdag

Per Leif Pedersen og ES Grei
Drittver og tungt føre preget hele dagen. Mange hunder hadde sine sjanser på fugl, men ikke alle lyktes. Jegermiddagen ble inntatt på Bryggerhaug i meget trivelig lag etterfulgt av premieutdeling. På bildet sees Per Leif Pedersen og ES Slottviddas Grei som fikk 2.UK i dag.