Årsmøtet 2008 ble gjennomført i rolige former. Ca 20 stk møtte opp. Styret bestilte biff stroganoff fra Dyrøy mat til møtet og etter årsberetningen lot vi det stå til.

Etter å ha fyllt magene med god mat gikk vi gjennom resten av sakene på dagsordenen.

I år som ellers har det vært vanskelig å fylle plassene i styret. Kjell Waller, Rune Hoholm og Morten Nordhus fikk blomster av leder Johnny Brattbakk for sine to år i styret. Jeg hadde et flott bilde av disse tre men, under redigering av røde øyne og rynker forsvant det sporløst.

Rune Hoholm fortsetter i styret to år til. Morten Nordhus fortsetter ett år til i plassen til Svein Erik Hagerupsen som ønsket å tre ut av styret.

Nye i styret er Stian Korneliussen og Kjartan Lindøl. Begge er valgt for to år. Vi ønsker dem velkommen til styret!