Rasedyst
 
Tromsø Fuglehundklubb fyller 25-år, og ønsker og starte jubileumsåret med og invitere til rasedyst lørdag 21.01.2012 i klassene UK og AK/VK.
 
Hver raseklubb for de stående fuglehunder tar ut lag for sin rase med tre navngitte hunder i hver 
klasse, som påmeldes til arrangøren senest en uke før konkurransen.                                                                     Inntil to reservehunder kan erstatte de anmeldte hunder mot beskjed, senest kvelden                               før konkurranse.
 
Konkurrentenes rekkefølge avgjøres ved raseklubbenes rangering av hundene, og ved loddtrekning           slik at hunder av forskjellige raser konkurrerer mot hverandre.                            
 
 
Sted:               Kvaløya / Ringvassøya         
 
Dato:              Lørdag 21.01.2012
 
Oppmøte:       Kl. 09.00
 
Påmelding:    Innen 14.01.2012. Dag Håvard Hansen,  dhh@enterpro.no     / tlf. 950 58 411
 
Ved bedømmelse gis hver hund poeng i følgende disipliner:
Jaktlyst                                      0 - 10 poeng
Reviering                                   0 - 10 poeng
Viltfinnerevne                                    -10 - 10 poeng
Fuglebehandling                    - 2 - 10 poeng
Diskvalifiserende regelbrudd - 5 -   0 poeng
 
Det vil ikke stilles krav om apport i UK.
 
Poengskalaen er:
10      = Særdeles fremragende
8-9     = Fremragende
6-7    = Meget godt         
4-5   = Godt
1-3   = Svakt
0 -10 = Dårlig      
 
 
Premiering:
For hvert lag summeres de poeng lagets hunder har fått.                                                                          Det lag med flest poeng vinner rasedysten 2012.
Den hund på det seirende lag som får flest poeng tildeles en ekstra premie.
For utdelingen av ekstra premien forutsettes minst at beste hund på det vinnende lag i løpet av konkurransen har hatt godkjent fuglearbeid, og at det er skutt over den.
 
Lagkonkurranse er publikumsvennlig, og her får alle muligheten til å se de ulike rasers
beste individer i Troms i konkurranse mot hverandre. Det blir ofte jevnt og spennende og ingenting       er avgjort før siste slipp.
 
Premieutdeling:
Tromsø Fuglehundklubb ønsker å være en inkluderende klubb, alle deltakere samt medlemmer av
raseklubbene inviteres til å delta på vårt jegerblot om kvelden der premieutdelingen vil finne sted.
Se www.tfk.no for mer info om jegerblotet.