Slik det nye lovverket vil fungere vil man kunne behandle de aller yngste valpene 1-3 mndr, uten påvist innvolsparasitter, mens det for eldre hunder og katter vil måtte tas en avføringsprøve før behandling kan iverksettes. Det er derfor viktig å vite at man ikke lenger vil få kjøpt ormekur på apoteket uten resept, og før man ormebehandler hundene, vil det måtte tas en avføringsprøve fra hunden eller katten . Denne analyseres internt ved de aller fleste velutstyrte klinikker, og alle dyrepleiere og veterinærer er kvalifisert til å lese av slike prøver i løpet av ca 15 min.

Finner man egg eller voksne stadier av parasitter vil man behandle hunden, finner man det ikke, vil man utelate behandling, men anbefale en ny avføringsprøve 6 mndr senere.

Hundekjørere eller de som har mer enn 10 hunder anbefales å ta ut prøver fra de yngste og de eldste hundene. Dvs de under 3 og de over 7 år. Behandling vil deretter vurderes ihh til mengde parasitter påvist og type parasitter påvst.

Avføringsprøver kan tas ut hjemme og medbringes klinikken. Det er fult mulig å ta denne i en hundepose, eller man kan ta kotnakt med klinikken på forhånd for å få utlevert prøvetakingsutstyr. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke behøver store mengder til slike prøver. 20 g er evig nok.

Lungeorm:

Vi finner stadig flere hunder som er smittet av lungeorm her i Nord Norge. Dette er en parasitt som vil føre til kliniske symptomer hos hunden, i form av tørrhoste og nedsatt mosjonsevne. Symptomene vil kunne minne om kennelhoste, men man ser ikke den forventede øyebetennelse og høye feberen. Ved mistanke om lungeorm smitte vil man måtte få undersøkt hunden for å utelukke andre sykdommer i luftveiene, og man vil som regel måtte ta avøfringsprøver. I tilfeller der man mistenker lungeorm vil imdilertid analysemetoden være annerledes, og avføringsprøver må samles opp over flere dager. Disse prøvene vil derfor kunne ta litt lenger tid å få svar på.