Landstyrelsen i Norrbotten har laget en pressemelding som forteller at det har vært møter mellom reindriftsnæringen og landstyrelsen angående småviltjakten. Diskusjonene har gått ut på for stort jakttrykk fra utlendinger. I tillegg har man også diskutert jaktetikken spesielt til oss Nordmenn. De fleste av oss har friskt i minne en særdeles stygg episode fra fjoråret der noen jegere fra blant annen Harstad tok seg vel til rette. De jaktet i områder som var fredet på grunn av reindrift og kvotene var også mildt sagt sprengt. Denne episoden har nok skapt presedens i forhold til svenskenes holdning til oss Nordmenn. Dette er vel et stjerneeksempel

På hvordan noen få kan ødelegge for en stor gruppe. Det har tidligere vært diskutert regler for utlendinger bosatt utenfor Norden men de har nå bestemt at de nye reglene/restriksjonene gjelder for alle utlendinger.

Dette innebærer følgende; Jaktstart for oss Nordmenn i Norrbotten vil være 11.september fra 2006. Prisen på jaktkort vil øke med 50,- pr dag. Alle jegere som ønsker å jakte må ha med seg en guide/kjentmann bosatt i Sverige. Man kan ikke lage en jaktcamp bestående av mer enn ett telt (8 manns eller større) hvis mindre maks 3 telt, og maksimalt fire dager på samme plass.

For de som ønske å lese pressemeldingen fra Landstyrelsen i Norrbotten så trykk HER.