Telefon fra Petter Steen i Appetitt denne uka. 
Vi har forhandlet ny kontrakt. 
Vi underskriver treårs kontrakt. Sikrer oss bla forpremier til alle prøver, utstilling mm i tre år.
Takk til facebook.com/petter.steen.9" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Petter Steen og Appetitt

 

Mvh

Knut, leder i MTFK