Følgende ble premiert:

1AK KV Lofotrypas Tierra, Ingeborg Nygaard.
1AK KV Haugtuns Ergo, Ingeborg Nygaard.
2AK SV Tre Riks Røysas Gaia, Harriet Wiggen.
3AK KV Haugtuns Birk, Nils Bjørnsund.

IS Hadseløyas Roya, KV Gakkorimyras Ari og KV Mira stilte også til start, men lyktes ikke helt. De kommer nok sterkere tilbake. Roya gjorde en bragd under vannapporten da to måser satt fast i hverandre og hun bragte begge fint inn til far.

IS Hadseløyas Roya