1. Hunden må være yngre enn 24 måneder på prøvens første dag
  1. Påmeldingsavgift kr. 350,- sendes til konto 4230.39.04209
  1. Adresse: Derbykomiteen v/ Nina N Kjelsberg 7212 Korsvegen, Tlf 91547068 email
    imingen@online.no
  1. Benytt vanlig giro/nettbank med følgende opplysninger om hunden:
Reg.nr. - Navn - Rase - Eier
1. Eiere av påmeldte hunder vil få tilsendt Derbynr og nærmere opplysninger om arrangementet.
2. Kvalitetskravet for å kunne delta i Norsk Derby er: 1. pr UK oppnådd i Norge, Sverige, Finland eller Danmark innen 10. september 2007.
Bekreftelse på oppnådd 1. UK sendes teknisk arrangør- som er Norsk Gordonsetter Klubb i 2007. Dette gjøres etter at den enkelte har mottat bekreftelse på sin påmelding som sendes ut i løpet av juni/juli 2007.
Nina N Kjelsberg Leder Torfinn Stenersen Svein Borgen
Web-adresse Derbykomiteen:
www.derby.no
EUKANUBA Hundefôr og Derbykomiteen ønsker lykke til med kvalifiseringen!