Våre resultatsider er langt fra komplette. Det ønsker vi å gjøre noe med, men for å få dette til er vi avhengig av deg. Dersom du vil at resultatene for din hund skal komme med på våre sider er du nødt til å sende en mail til oss med alle de opplysningene som vi ønsker.

For at resultatsidene skal bli så komplette som mulig ønsker vi i tillegg til alle resultater følgende opplysninger om din hund.

Fullt navn – fødselsdato og år – registreringsnummer – mor – far – eier.

Disse opplysningene er selvfølgelig bare nødvendig første gang du sender inn resultater.

E-mailen sender du til serrea@online.no