Statskog Troms prøver på nytt å arrangere kurs i linjetaksering av rype og bruk av GPS. Kurset er planlagt den 1. og 2. desember på Bardufosstun

Fredag 1. desember – 18.00-21.00:

Innføring i bruk av GPS. Kurset vil være tilpasset de funksjonene som trengs i forhold til linjetaksering og fortrinnsvis være basert på bruk av Garmin GPS.

Lørdag 2. desember – 10.00 – 15.00:

Kurs i linjetaksering av rype basert på DISTANCE v/Håkon Solvang, Høgskolen i Hedemark.

Kurset vil være gratis for deltakerne, reise og eventuelt overnatting må dekkes av den enkelte. Avhengig av antall påmeldte så kan det bli aktuelt å endre møtested. Vi ber derfor om påmelding/tilbakemelding på antall deltakere innen 20. november

Påmelding gjøres til Rune Hoholm på tlf. 91335546 eller e-post ruhoholm@online.no