Mer nøyaktig informasjon vil komme senere. Vi kan imidlertid opplyse at vi har leid hytta fra fredag 10. februar. Det betyr at dersom noen ønsker å komme fredag må de ta kontakt. Det er 10 sengeplasser på hytta. Tidspunkt for opprop er foreløpig satt til lørdag kl. 0830.

For våre mange nye medlemmer kan vi kort informere om hvordan vi avvikler klubbmesterskapet. Det er i utgangspunktet en tradisjonell jaktprøve hvor to og to hunder slippes sammen og hundens prestasjoner blir bedømt av en eller to dommere. Dommerne er imidlertid ikke så strenge som under en offisiell jaktprøve. Det betyr at denne prøven er perfekt for de som aldri tidligere har deltatt på prøve.

Prøveleder er Sverre Andersen. Påmeldingsavgift er satt til kr. 50 som betales ved oppmøte. Påmelding kan skje pr. tlf. 98265196 eller pr. mail: serrea@online.no