Klubbens Venor gamme etablert på Leina

Klubbens Venor gamme er satt opp på Leina, og er til utlån for klubbens medlemmer.

Aleksander Fjellstad administrerer utlån. Tlf 992 67676