Påmeldingsfristen er satt til onsdag 27.januar. Send påmeldinger per tlf eller mail til Trude Langstrand: 90597373 trude.langstrand@mattilsynet.no .

Inngangsbilletten er kr 150.-. Dette dekker som før tilbehør, leie av lokale, musikk etc.

Det blir satt opp busser fra Senja og Setermoen. Bussen koster 50.- hver vei og retur er 02.00 fra Vikingheimen:

Fra Domus på Setermoen 18.30
Fra Silsand 18.20