Jakthundkurs Altevatn Villmarkssenter 6-8.mai

Altevatn_800x536
Widar Walle inviterer til kurs med Mattias Westerlund fra hundeskolen Vision i Sverige. Ola
Ålund som er en gammel traver i det svenske miljøet plasserer Mattias som en
av de tre beste i Sverige med erfaring fra den svenske stats hundeskole i Solefteå. Blant annet
referer Johan B. Sten til denne hundeskolen i sine bøker.Kurset kan maks bestå av 12 deltagere. Der en deltager har med en venn, ektefelle eller samboer kan denne være med på all teori på lik linje med andre de to dagene. Hun/han kan være med som bivåner på utedelen. Foredraget fredag er åpent for alle. Trykk på overskriften for mer info.

 

Velkommen på kurs for den stående fuglehund med Hundeskolen Vision
Vi har den glede av å tilby  kurs med instruktør Mattias Westerlund fra Hundeskolan “Vision”. Mattias har stor erfaring med og kunnskaper om emnet - hundedressur.
Vi har i februar gjennomført et meget inntressant og givende kurs med vekslende teori inne- og praktisk veiledning av hund ute. En givende kombinasjon ang. hundedressur.
Alle 12 deltagere var mektig imponert.
 
Deltagerprisen er:     kr 3000,-
Inkludert i prisen:    Instruktør: -Kursavgift, reise og overnatting.
                                                       -Foredrag fredag kl 19;00 til 21;00
                                   Deltagere: -Overnatting
                                          -Bevertning lørdag og søndeg
                                                     -Festmiddag 4-retters lørdag
                                                     -En hund og en “bosse” som har mye og fundere over.
                                                     -Kursbevis fra Hundeskolen Vision
Dersom noen ønsker å ha med en venn, samboer eller ektefelle så kan disse følge kurset både inne og ute, samt foredraget fredag til kr 1000,- med overnatting, mat i helgen og festmiddag inkludert.
 
Det er en begrensning oppover på 12 hunder.
Forespørsler til Widar Walle telefon 909 70 258 eller mail: widar.walle@apb.no
Kursavgiften betales inn på forskudd til konto 4776 14 48508