Innsamling av rype til tungmetallanalyse 2016-2017

Harriet Wiggen

Hei alle sammen

Håper det har gått bra med takseringsarbeidet og at Hønsefuglportalen fungerer etter forventningen. Som mange av dere vet har jeg sendt ut en lignende henvendelse tidligere (2014-2015) og som dere skjønner gjelder dette et annet tema enn taksering. For å nå mange potensielle rypejegere,  har jeg hentet adresselista for alle som nå ligger inne i Hønsefuglportalen og sakset e-postadressen deres derfra.

 

 

 

Henvendelsen gjelder innsamling av voksne liryper. Fuglene skal brukes i forbindelse med en landsomfattende kartlegging av tungmetallnivå i hønsefugl. Dette arbeidet er en oppfølging av tilsvarende innsamling som ble foretatt i 1990-91 og i 2000-2002.

 

Vi har nå forsøkt å samle inn ryper de to siste sesongene (2014-2016), men resultatet er så langt ganske magert. Dette henger selvfølgelig sammen med at rypebestanden mange steder er svært lav og at det forrige sesong ble fredet over store deler av Sør-Norge. Vi har tidligere i størst mulig grad ønsket å bruke de samme lokalitetene som ble brukt ved tidligere innsamlingsrunder. Imidlertid ser vi at dette kan være vanskelig å gjennomføre og er derfor på «jakt» etter ryper det det kan være mulig å få materiale.

 

Det jeg gjerne vil ha fra dere er tilbakemelding om du kan være behjelpelig å samle inn 6 voksne ryper fra ditt jaktområde i kommende sesong. Rypene vil bli kompensert med kr 175 per stykk, samt at vi betaler frakt. De som gir positiv tilbakemelding vil bli nærmere kontaktet og gitt mer detaljert informasjon og nødvendig materiell for å kunne gjennomføre innsamlinga.

 

Noen av dere har allerede sendt inn ryper til dette formålet. Dere kan selvfølgelig se bort fra denne henvendelsen.

 

På forhånd takk for hjelpa.

 

Mvh

Hans Chr. Pedersen

 

 

 

Foto: Harriet Wiggen