SAK 1

GODKJENNING AV INNKALLING

SAK 2

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG PROTOKOLLUNDERSKRIVERE.

SAK 3

ÅRSBERETNING FOR 2006

SAK 4

GODKJENNING AV REGNSKAP 2006

SAK 5

GODKJENNING AV AKTIVITETSPLAN FOR 2007

SAK 6

INNKOMMENDE SAKER

SAK 7

KONTINGENT FOR 2008

SAK 8

BUDSJETT FOR 2007

SAK 9

VALG