Informasjon fra styret

Utstilling
Førsteprioritet  nå er avvikling av utstilling 13 juni, May Ann Pedersen er også i år utstillingsleder.

I sammenheng med dette setter vi opp en stand utstillingsdagen, her er hensikten og markere klubbens 25 års jubileum. Trude Langstrand er ansvarlig for stand på vegne av styret. (Leder og nestleder er denne helgen på fuglehundtinget i Alta.)

 For og Veterinæravtale
Styret valgte denne våren og ikke videreføre avtalen med Finnsnes Dyreklinikk.
Dette til informasjon.

Appetitt
Mht foravtale har klubben underskrevet ny avtale med Salgskompaniet/Felleskjøpet. Dette gir oss forpremier til alle prøver (inkludert klubbmesterskap), utstillinger og andre arrangement. Dette gir også medlemmene ca 30% rabatt på APPETITT hundefor.

For kan tas ut alle steder hvor Appetitt selges.

Styret arrangerer den 17 juni i samarbeid med Appetitt informasjonsmøte om avtalen og Appetitt hundefor. Vi kommer tilbake til dette.

Mht veterinæravtale arbeider styret med dette videre, det vil være vår ambisjon og forhandle frem avtaler slik at alle medlemmer kan nyte godt av dette uten og måtte reise langt.

Klubbjakker
Klubbjakker, som informert om på informasjonsmøte og årsmøte er det forhandlet frem en avtale om klubbjakke. Den vil bli tilgjengelig gjennom Sport 1 Finnsnes.  Styret kommer tilbake til dette når alt er klart for salg til medlemmer.

Aversjonsdressur
Aversjonsdressur 2015, gjennomføres i Sørreisa området Juni 3, 10 og 17, med videre mulighet for august. Priser medlem 350,-, restrøm medlem 200,-, ikke medlem 500,- ikke medlem restrøm 300,- Prioritet til medlemmer. Kjartan er ansvarlig for opplegget.

Strømming på rein, Morten Nordhus  sjekker opp mulighet  for dette.

Jaktprøve august
Klubben arrangerer jaktprøve siste helg i august, dette med utgangspunkt i Haraldvollen på Andselv. Svein Myrlund er prøveleder.