Årets prøve blir en todelt prøve med en tradisjonell jaktprøve med UK,AK og VK,(VK med cacit) og en fullkombinert prøve, (omtalt i egen artikkel på vår hjemmeside)

Da dette er en forholdsvis ny måte å administrere en jaktprøve på er det veldig viktig at dere som deltakere følger de nye reglene for påmelding til prøven.

Påmelding skjer ved at du som deltaker betaler inn startkontingenten på en giro/nettbank til kontonr. som står i terminlisten, fører opp registreringsnummeret på hunden som skal delta og hvilken dag du ønsker å starte(hvis det bare er en start), samt i hvilken klasse man skal delta husk også å påføre hvem som har sendt giroen (påmeldingen) Vær nøye med å bruk riktig kontonummer.

Da det ser ut til at påmelding via giro tar noe lengre tid for å nå frem til arrangøren enn vanelig påmelding er det viktig at dere er ute med påmeldingen i god tid for å være sikker på å få delta.

Hvis det er behov for å sende klubben noe skriftlig i forbindelse med prøven sendes dette til:

Midt Troms fuglehundklubb,

v/ Per Erling Høvde

PB 1110

9326 Bardufoss.

Fris for påmelding til prøven 16 August

Giro.nr 0530 1805936.

Startkontigenten er kr 325,- pr.start

For bestilling av overnatting ved Altevannet ring Widar Walle, tlf 90970258 For mer info angående prøvene, følg med på vår hjemmeside.

Midt Troms fuglehundklubb ønsker dere alle en fortsatt god sommer og ønsker dere samtidig velkommen til Altevannet og jaktprøve i slutten av august.

Begge disse prøvene er DWA prøver, det vil si at det er data prøver og vil bli administrert via et eget data program som er utarbeidet for jaktprøver.