Fullkombinert er en lite utbredt gren innen jaktprøvesporten her nord og vi må kjempe for å beholde den.

I AK og UK utføres det en feltdel tilsvarende normal jaktprøve.

På apportdelen i UK utføres søkapport etter en rype og vannapport etter måse eller and_and kastet fra land.

På apportdelen i AK utføres søkapport etter to ryper, vannapport med kast min 50m fra land fra båt med skudd og sporapport.

Jeg håper alle som har en god apportør ung eller gammel vil vurdere å starte i fullkombinert slik at vi får beholde denne prøvegrenen.

Om du har spørsmål er det bare å ringe meg på tlf: 91517958