Aktiviteten i FKF er høy og har innslag mot mange ulike organisasjoner. FKF har en solid økonomi, hvor  mye går tilbake til klubbene, bla til dommerutdanning.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent uten de helt store diskusjonene.  Årsberetningen ligger på FKF sine sider, her ligger også en oversikt over alle saker som ble behandlet.
Fredag den 7 var det temamøte knyttet til revisjon av jaktprøverglementet. Hele 53 endringsforslag ble nøye diskutert blant de fremmøtte. Sakene omfattet alt fra ren "opprydding" til det mere kontroversielle sakene skal en tolke forsamlingen. Noen av sakene var av ren interesse for raseklubbene, eksvis CACIT regler, andre direkte mot bedømmelse av prøver, og sist også forhold rundt gjennomføring av prøver. Møte fredag var også ment for tta "brodden av " de vanskeligste sakene for å lette behandlingen under selve tinget.

Prosessen med utvikling av prøvereglement har pågått en tid og klubbene har gitt sine innspill til materiale. Vårt lokale dommerutvalg har levert innspill. 

En sak som vekket forsamlingen og skapte litt temperatur var en diskusjon om man skulle tillate bruk av pigghalsbånd under jaktprøver. Diskusjonen bølget og skapte stort engagement. Under tinget ble forslaget forkastet. Hovedbegrunnelse for dette var nok at dette ville være "politisk" vanskelig og krevende og skape forståelse og aksept for å innføre en slik praksis.
En annen sak som skapte engagement var forhold knyttet til høystatusløp. FKF DU hadde forslag om at for å kunne gjennomføre ett slikt løp må det være minimum 20 startende første dag. Forus Open er en prøve som nå må utvikle seg for å kunne bli gjennomført i fremtiden. 

Ett forslag om å kreve apportbevis for alle premiegrader i AK ble forkastet, litt overaskende for meg må jeg si. men i demokratiet bestemmer flertallet.

Alle VK deltagere må merke seg at når reglene gjøres gjeldene må ALLE VK deltagere ha med sitt eget apport objekt. Mht ventelister på prøver ble det bestemt at om man får en hund opp fra venteliste så skal den inn på det partiet du allerede har en hund på.

Ett forslag om at 1 AK på skog ikke skulle kvalifisere til VK ble forkastet, selv om det under avprøving på skog mangler noen elementer som man har på høyfjell.

Vel, det blir for mye å referere alle saker. Referat vil bli bekjentgjort så fort MTFK mottar dette.

mv

Knut