Følgende avtale er inngått med virkning f.o.m i dag 01.02.2013  t.o.m 01.02.2015
 
Finnsnes Dyreklinikk as yter følgende fordeler til MTFKs Medlemmer :
 
 
  • Fôravtale med Specific Hundefôr
Klubbens medlemmer gis 25% rabatt på hundefòr fra Specific.
 
  • Vaksinasjon og årlig helsekontroll / valpekontroll
Det gis 25% rabatt på honorar for vaksinasjon av hund.
 
 
  • Ultralyd, drektighet
 
Oppdrettere gis 100% rabatt på honoraret ved ultralydsundersøkelse i forbindelse med drektighet.
 
  • Tannpleie
 
Det gis 25 % rabatt på honoraret på tannpleie hund.
Fjerning av tannsten ved hjelp av ultralydscaler og polering og pussing. (Sykdomstilstander i munnhulen eller tannkirurgiske tilfeller er ikke inkludert i prisen.)
 
  • Kurs – Foredrag
 
Etter ønske fra MTFK eller forslag fra FDK stiller Finnsnes Dyreklinikk til rådighet klinikkens veterinærer for foredrag og eller kurs. Klinikkens veterinærer har forskjellige arbeids- og spesialiseringsfelt, og foredragsholder velges ihh til kompetanse.
 
  • Bistand i forbindelse med arrangementer
Finnsnes Dyreklinikk stiller med veterinærer, om ønskelig, i forbindelse med MTFKs arrangementer, så som prøver og utstillinger.
Premier til klubbens arrangementer ihht vedlagte fòravtale.
 
Da FDK ikke kjenner alle klubbens medlemmer, er det viktig at klubbmedlemmer selv gjør oppmerksom på at de er berettiget rabatt. Klubben sender som tidligere oppdaterte medlemslister med jevne mellomrom.
 
 
   Midt Troms Fuglehundklubb yter følgende fordeler til FDK
 
  • Profilerer FDK på alle sine sine arrangementer
 
  • Profilerer FDK på sin internettside
 
  • Gjør avtalen kjent for nye og gamle medlemmer
 
 
 
 
 
________________                                                            ____________________
 
Finnsnes Dyreklinikk                                                         Midt Troms Fuglehundklubb