Her var det søster til Ess, Kvermolias Perle og Stig Kvermo som benyttet sjansen til å vise klasse med å gå helt til topps i VK-klassen.
Av andre resultater må vi trekke frem GS Rødhættas Shiba til Jens Viktor Steinsund som fikk en flott 1. AK på en prøve som var preget av svært lett og vanskelig fugl.

Følgende fra MTFK fikk premie:

Rase

Navn

Eier / fører

Premie

ES

Kvernmolias Perle

Stig Kvernmo

1. VK

GS

Rødhættas Shiba

Jens Viktor Steinsund

1. AK

GS

Skartuns Aiko

Anders Strand

2. AK

B

Reisavannets A Star

Kjartan Lindbøl

3. UK

IS

NM Red Yukon

Kato Fredriksen

3. UK