Årsaken til denne lange pausen er at arbeidet med disse nye nettsider har tatt lenger tid enn først planlagt. Det er aldri bra for interessen for et nettsted å være ute av drift så lenge. Men nå er vi på plass, og vi er alle svært godt fornøyd med vår nye stil. Hjernene bak dette arbeidet er Ola Øie og Knut Berntsen i firmaet Webko, Trondheim. Sammen med vår nettredaktør, Sverre Andersen har de utformet de nye sidene.

Klubbens ansikt utad

- Det har i flere år vært vårt ønske å ha en hjemmeside som er representativ for klubben. Denne siden er i mange sammenheng klubbens ansikt utad, og det er derfor viktig at nettsidene er aktuelle og oppdaterte. For å lykkes med det må arbeidet fordeles på flere. Nå har vi en slik redaksjon på plass og jeg tror at vi på ny vil høste ros for gode fuglehundsider, sier Christian Sletbakk..

Det viktigste av det som tidligere har vært på trykk på våre nettsider vil vi legge inn i vårt nye arkiv. Dette arkivet fungerer slik at alt som kommer på Hovedsiden vil automatisk bli arkivert. Det er viktig for å bevare klubbens historie. Vi vil også summere opp vinterens jaktprøver og aktiviteter. Dette vil selvfølgelig være gammelt nytt for en del av dere, men det er viktig at dette kommer på Hovedsiden for så å bli arkivert.

Dersom det er resultater som vi av ulike grunner ikke får med, er det bare å ta kontakt slik at alle kubbens hunder og eiere får sin vel fortjente omtale.

Ingen sak er for liten for våre sider, så vi ber derfor alle ta kontakt med redaksjonen dersom det er noe som du mener vi bør skrive om. Kanskje kan vi oppfylle ditt ønske.

Vi oppfordrer også alle å prøve våre pekere og linker så de blir skikkelig dus med våre sider.

Kos dokker.