So far soo good !

Når vi nå er langt på vei inn i høsten og 8 av årets 12 måneder er over er det kanskje av interesse for medlemmene og høre litt om situasjonen i klubben så langt i år.

Mht medlemsmassen så er vi i skrivende stund 102 medlemmer, dette er en liten nedgang fra i fjor uten at det på noe vis vurderes til å være dramatisk.

Økonomien er god og under full kontroll av vår eminente kasserer. Vi har totalt sett en sunn økonomi selv om de ulike aktivitetene endte opp med andre tall en budsjettert med. Pr dd ser det ut til at budsjettet for året i stor grad vil treffe.

Året startet med det tradisjonelle jegerblotet, denne gangen gjennomført på Grasmyr på Senja. Stor stemning, masse god mat, røverhistorier og utdeling av erkjentligheter til årets hunder osv. I overkant av 100 stk deltok. Etter hva styret kan forstå var det ett meget vellykket arrangement i god MTFK stil.

Årsmøte ble gjennomført 13 februar, oppmøte var ikke all verden for å si det som det var. Men vi fikk behandlet de saker som skal behandles. Rune Hoholm gikk av som leder etter 9 år i styreposisjoner i MTFK sitt styre. Vi takker Rune nok en gang for den store innsatsen han har gjort, og i og for seg fortsatt gjør for klubben.

I slutten av februar var det tid for årets første prøve. En ren AK/UK prøve med sete på Bryggerhaugen. Et elendig vær satte litt preg på helga, og det ble ikke all verden med premier utdelt. Harieth Wiggen var prøveleder og prøven endte opp med ett pent lite overskudd. Bryggerhaugen er ett bra sted å benytte som utgangspunkt for jaktprøver. Tar jeg ikke mye feil så blir dette også hovedkvarter for prøve i februar neste år.

Noe lenger ut på våren, nærmere bestemt 13-14 april var det tid for ny prøve. Enorme mengder snø og skredfare på Senja gjorde at vi i siste liten måtte flytte prøven til Altevatn. I ettertid kan en vel si at det ble en meget stor suksess! I knallvær og velsignet med en god del ryper skulle det bli en flott prøve med mange gode prestasjoner fra våre medlemmer. Pga flyttingen fra Senja i siste liten ble prøven noe dyrere en planlagt med, og totalt sett endte det opp med ett underskudd her.

Klubben fikk hyggelig, og mye PR, under årets NM vinter hvor 19 årige Frida Jakobsen med sin KV Vilje valset over hele norgeseliten i kvaliken.

Ulf Antonsen, Rune Hoholm og Mads Hansen sørget for at resultatlista etter Arctic Cup så ut som lista fra klubbmesterskapet J

Jeg kunne også nevnt en rekke andre prøver hvor våre medlemmer har markert seg, men da hadde dette blitt svært langt J

I juni var det tid for utstilling, pga strenge reguleringer fra NKK fikk vi dessverre ikke legge utstillingen til Villmarksmessa på Setermoen. Dette er både vi og Villmarksmessa svært leie seg for, da denne koblingen er ønskelig fra begge steder. I stedet måtte vi finne oss i å gjennomføre utstillingen i Tromsø. Også her endte vi opp med ett lite pent overskudd.

Juli er ferietid og åpning av treningsterreng på Senja.

Vi har fått stans på etablering av Gapahuk i terrenget i Svandalen. Styret jobber videre med dennes saken og vil nå kontakte reindriftsnæringen for å se om vi kan komme til enighet om ett sted.

Terrenget på Setermoen måtte i år vente til 1 august før vi fikk åpnet. Dette pga ulike fugletyper som hekker i området. Sett fra styret sitt ståsted er det på tide å se seg om etter nye areal i Bardu området. Området i skytefeltet har for mange begrensinger og er etter hvert blitt mye ødelagt av nye veier og traseer lagt av Forsvaret.

Også i år er det lagt til rette for aversjonsdressur, ett godt og nødvendig tiltak for alle som ønsker å slippe hund i områder hvor det er risiko for å møte på sau. Det har også i år vært noen utfordringer ift å finne steder med ”gode nok forhold, rett type dyr”, dette må vi ta til etterretning og søke å gjøre enda bedre til neste år.

Fra og med i sommer har vi to dommerelever under utdanning, Mads Hansen og Odd Brede Sommerseth har startet sin to årlige utdanning. Klubben trenger flere dommere så dette er veldig bra.

Rypetelling, tradisjonen tro gjennomførte vi rypetelling for Statsskog i august. Til tross for en relativ åpen invitasjon til alle i klubben om å delta, så var det ikke flere enn det måtte være som meldte seg for å få gjennomført tellingene på en god måte.

Mange lurer på hva slags hunder som kan delta. Kravet er en hund som kan finne ryper, holde stand og oppføre seg slik at det er mulig og telle de fuglene som man får på vingene.

I tilegg må hunden være i god form å kunne arbeide jevnt periodevis hele dagen.

Senjaprøven, ”best games ever” er ett kjent ”understatement” fra 1994. Utrykket er brukt av mange for å beskrive årets Senjaprøve.  Regissert av en tydelig Christian Slettbakk med en 100 % dedikert dugnadsgjeng ble dette en gedigen suksess. Til tross for konkurrerende prøver var påmeldingen god.  Litt variert med ryper, men en del premier ble det. En knallgod dugnadsgjeng hadde lagt seg i ”selen” og fått sponset både det ene og det andre. Dette gjorde at prøven gikk med ett meget pent (les stort) overskudd. Dette er MTFK på sitt beste!

Nå er det NM, Norsk Derby og en rekke prøver i perioden mot midt i oktober.

For øvrig henviser vi til aktivitetsoversikt på web.

Styret ønsker alle medlemmer, og alle andre fuglehundvenner, lykke til med høsten.